England Under-19s 199/3 & 387/10 * v Sri Lanka Under-19s 407/10